Geschiedenis

Over de naam “Het Jagerhuis” kunnen we heel kort zijn, namelijk het huis waar jagers gewoond hebben. Dat er jagers woonden was gezien de omgeving waarin het huis stond niet vreemd, want het lag in een bos- en moerasachtig gebied. Het gebied werd ook wel “de Hei” genoemd.

Lang is in de archieven gezocht naar het jaar, waarin boerderij “Het Jagershuis” gebouwd werd. De oplossing lag echter in het huis zelf want aan de onderkant van een gietijzeren deurklink stond het jaartal 1759, die pas na de brand van 1959 ontdekt werd. “Het Jagershuis” was oorspronkelijk bedoeld als koetshuis van kasteel Waterloo, maar werd uiteindelijk bewoond door jagers.
Begin 1800 vestigden boeren zich als landbouwer, maar hielden het niet lang uit, omdat de heidegrond zeer onvruchtbaar was.

Het Jagershuis dat uit twee woongedeeltes bestond werd in 1899 door familie Houben bewoond. Rond 1920 kwamen Jacobus Reijnders en Cornelia Reijnders-Houben met hun hele gezin in het andere gedeelte wonen. Door te weinig organische stoffen in de grond, besloot men om per trein stalmest vanuit Friesland naar Reuver te laten komen.
Dus reed Kuëb (Jacobus) van de Hei meerdere keren met paard en kar naar het station in Reuver om mest te halen. Het bedrijf bloeide onder vader Kuëb op!