Geschiedenis

Over de naam “Het Jagerhuis” kunnen we heel kort zijn, namelijk het huis waar jagers gewoond hebben. Dat er jagers woonden was gezien de omgeving waarin het huis stond niet vreemd, want het lag in een bos- en moerasachtig gebied. Het gebied werd ook wel “de Hei” genoemd.
Lang is in de archieven gezocht naar het jaar, waarin boerderij “Het Jagershuis” gebouwd werd. De oplossing lag echter in het huis zelf want aan de onderkant van een gietijzeren deurklink stond het jaartal 1759, die pas na de brand van 1959 ontdekt werd. “Het Jagershuis” was oorspronkelijk bedoeld als koetshuis van kasteel Waterloo, maar werd uiteindelijk bewoond door jagers.
Begin 1800 vestigden boeren zich als landbouwer, maar hielden het niet lang uit, omdat de heidegrond zeer onvruchtbaar was.
Het Jagershuis dat uit twee woongedeeltes bestond werd in 1899 door familie Houben bewoond. Rond 1920 kwamen Jacobus Reijnders en Cornelia Reijnders-Houben met hun hele gezin in het andere gedeelte wonen. Door te weinig organische stoffen in de grond, besloot men om per trein stalmest vanuit Friesland naar Reuver te laten komen.
Dus reed Kuëb (Jacobus) van de Hei meerdere keren met paard en kar naar het station in Reuver om mest te halen. Het bedrijf bloeide onder vader Kuëb op!

Op 12-9-1951 trouwt zoon Chris Reijnders met Jeanette Cuypers. Zij nemen het bedrijf over. Met veel energie en doorzettingsvermogen wisten zij er voor het gezin bestaande uit vijf zonen een goede boterham uit te halen. Met veel plezier deden zij hun werk! Daarbij ging Chris zich ook op rundvee toeleggen. Vooral van dikbillen kon hij genieten. Tegenover de schuur liet hij een houten koeienstal bouwen voor zijn pronkstukken.
Voor de Beeselse kermis van 1959 kreeg “Het Jagershuis” een grote schoonmaak beurt. De gesneuvelde ruitjes van de koeienstal werden gerepareerd. Kermis woensdag was een warme dag en de familie stond op het punt om naar de Beeselse kermis te gaan. Bij vertrek zagen ze vuur in de koeienstal. De brandweer van Venlo moest er aan te pas komen met schuimblussers. Men dacht dat ze het huis nog konden redden, maar ineens, een doffe plof, en het huis met “poppen dak” stond in lichter laaien. Er was geen houden meer aan! Maar het vee kon gelukkig nog gered worden. Er werden allerlei theorieën op los gelaten wat de oorzaak van de brand zou kunnen zijn. Uiteindelijk achte men het niet onmogelijk, dat de nieuwe ruitjes de oorzaak waren, want door de breking van de zonnestralen op de ruitjes konden die stralen zo gebundeld zijn, dat het hooi in de stal vlam had gevat. Het definitieve antwoord is nooit gevonden.
Hoe dan ook, het kwaad was geschied en er moest voor nu een oplossing gevonden worden. Door medewerking van alle kanten en met man en macht te werken, werd het huidige Jagershuis gebouwd. De vijf zonen groeiden op en kozen ieder hun eigen weg. Zoon Jos die geen boer wilde worden, trouwde in 1986 met Karien Slijpen en nam de boerderij over. Er werden twee woningen van “Het Jagershuis” gemaakt. Vader Chris en moeder Jeanette Reijnders-Cuijpers bleven in een van de twee woongedeelten wonen.
In 2006 besloten Jos en Karien een ijssalon te openen en na verbouwing van de koeienstal werd op 20 april 2007 de sfeervolle ijssalon “Het Jagershuis” geopend.